1. Μετακίνηση φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2022-23

 2. Στοιχεία Πρόσκλησης

 3. Είδος κινητικότητας*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 4. Προσωπικά στοιχεία

 5. Επώνυμο*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 6. Όνομα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 7. Ημερομηνία γέννησης*
  / / Υποχρεωτικό πεδίο
 8. Όνομα πατέρα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 9. Εθνικότητα/Υπηκοότητα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 10. Αριθμός Ταυτότητας*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 11. Αριθμός Διαβατηρίου
 12. e-mail*
  Λάθος e-mail
 13. ΑΜΚΑ*
  11 αριθμητικοί χαρακτήρες
    11 αριθμητικοί χαρακτήρες
 14. ΑΦΜ*
  9 αριθμητικοί χαρακτήρες
    9 αριθμητικοί χαρακτήρες
 15. ΔΟΥ*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 16. Άτομο με Αναπηρία*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 17. Οικονομικά Ευπαθείς Ομάδες*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 18. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας

 19. Οδός και αριθμός (χωριό)*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 20. Πόλη*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 21. Τ.Κ.*
  5 αριθμητικοί χαρακτήρες
 22. Κινητό τηλέφωνο*
  10 αριθμητικοί χαρακτήρες
  10 αριθμητικοί χαρακτήρες
 23. Σταθερό τηλέφωνο
  10 αριθμητικοί χαρακτήρες
  10 αριθμητικοί χαρακτήρες
 24. Σπουδές

 25. Είδος φοιτητή*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 26. Προπτυχιακό Τμήμα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 27. Μεταπτυχιακό Τμήμα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 28. Εξάμηνο σπουδών*
  Υποχρεωτικό πεδίο
    Αριθμητικοί χαρακτήρες
 29. Εξάμηνο που προτίθεστε να μετακινηθείτε*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 30. Έχω μετακινηθεί ξανά στο παρελθόν με το Πρόγραμμα Erasmus+*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 31. Αν ναι, πότε έγινε η μετακίνηση και για ποιό λόγο;*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 32. Γνώση ξένων γλωσσών

 33. Αγγλικά
 34. Γαλλικά
 35. Γερμανικά
 36. Άλλη γλώσσα (Επίπεδο)
 37. Επιθυμώ να πραγματοποιήσω Σπουδές/Πρακτική στο πλαίσιο του Erasmus+ σε ένα από τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Εταιρείες*
  Υποχρεωτικό πεδίο
  Αναφέρετε έως 3 Πανεπιστήμια υποδοχής (περίπτωση Σπουδών) ή 1 εταιρεία (περίπτωση Πρακτικής) και τις χώρες τους.
 38. Παρουσιάσετε συνοπτικά τα κίνητρα/λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Erasmus+*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 39. Έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος Erasmus+ του Τμήματός σας;*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 40. Τραπεζικά στοιχεία

 41. Επωνυμία Τράπεζας*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 42. Διεύθυνση/Χώρα Τράπεζας*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 43. ΙΒΑΝ λογαριασμού*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 44. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 45. Υποβολή εγγράφων

 46. Αναλυτική βαθμολογία πιστοποιημένη από το Τμήμα (αρχείο pdf)*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 47. Βεβαίωση Πρακτικής από τη Γραμματεία (αρχείο jpg/png/pdf)*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 48. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (αρχείο jpg/png/pdf)
  Υποχρεωτικό πεδίο
 49. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας ή άλλο (αρχείο jpg/png/pdf)
  Υποχρεωτικό πεδίο
 50. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 51. Αριθμός ασφαλείας*
  Αριθμός ασφαλείας   ΑνανέωσηΛάθος αριθμός ασφαλείας