Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (KA131) (pdf)

Αίτηση φοιτητών

Αίτηση προσωπικού