Το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο INES (Γαλλία) και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Lille, διοργανώνει διεθνές θερινό σχολείο, από 4 - 13 Ιουλίου 2022, στο χώρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας), με θέμα "International Summer School on photovoltaic Systems and Emerging technologies" (From mainstream silicon to disruptive organics/perovskites technologies).

URL:  http://summerschool.chem.ihu.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε στα παρακάτω:

Τηλ: +30 2510 462 225

Fax: +30 2510 462 225

e-mail: i3se@chem.ihu.gr